Denmark Norway Sweden

Recreational fishing

Fritidsfiske

Intresset för fritidsfisket i Sverige  är stort. Undersökningar visar att långt fler än en miljon svenskar ägnar sig åt fritidsfiske varje år. Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för fiskbestånden och fiskelagstiftningen.

Redskap som används är garn, krok/linor, ryssjor, burar och tinor samt handredskap. För vissa arter finns minimimått, fredningstider och speciella områden där arten är fredad. Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet skall märkas ut. På svenskafiskeregler.se finns möjlighet att söka efter fiskeregler på en karta. Här finns också regler för vilka redskap du får använda i respektive område.

För att skydda fiskar som leker och under lekvandring inrättas så kallade fredningsområden där endast redskap som inte fångar den art som skyddet avser är tillåtna.

För att minska det totala fisketrycket på hotade bestånd begränsas i vissa fall även mängden redskap som får användas eller hur många fiskar som får fångas. Fredningsområden och de regler som gäller i dessa hittar du också i kartan på svenskafiskeregler.se.