Denmark Norway Sweden

Recreational fishing

Fritidsfiske

Der er 200 - 300.000 lyst- og fritidsfiskere i Danmark som har løst fisketegn. Lystfiskere må kun anvende lette håndredskaber som f.eks. fiskestang, pilk, harpun og rejestrygenet. Fritidsfiskere må anvende krogliner, bundsatte og flydende garn, ruser og tejner. Den enkelte fisker må kun anvende i alt seks redskaber og højst tre af redskaberne må være garn. Reglerne for lyst- og fritidsfiskeri kan findes på www.fiskepleje.dk. Fritidsfiskeres redskaber skal være mærkede så ejeren kan identificeres. Fiskerikontrollen kan fjerne redskaber, der ikke er korrekt mærkede.