Denmark English Sweden

Commercial fishing

Yrkesfiske

Den danske fiskeflåde bestod i 2015 af ca. 2.400 fartøjer, hvoraf knap 900 er mindre end 6 meter og ca. 2.100 er mindre end 15 m. Fartøjerne fordeler sig på fartøjstyper med ca. 30 % som garn- og krogfartøjer, omkring 12 % not- og kombinationsfartøjer og ca. 11 % trawlere, mens øvrige fartøjer, som primært er fartøjer under 5 m, udgør omkring 47 % af flåden. Fiskeflåden beskæftiger omkring 3.000 fiskere. De samlede landinger udgjorde i 2015 ca. 869.000 tons fisk og skaldyr til en samlet værdi af 3,4 mia. kr.

De fleste fiskere kan  på et tidspunkt opleve at miste redskaber når deres garn, trawl eller andre redskaber hænger fast i vrag, rev eller andre objekter på havbunden, eller når aktive redskaber som trawl og vod kolliderer med passive redskaber som garn og ruser. Passive redskaber kan også mistes når anden skibstrafik kolliderer med f.eks. garn og bøjerne eller måske hele redskabet slæbes bort.

Mistede redskaber skal forsøges bjærget, og i de fleste tilfælde lykkes det fiskeren at finde sine redskaber igen. Hvis det ikke er muligt, skal det ifølge EUs kontrolforordning (nr. 1224/2009, artikel 48) inden 24 timer rapporteres til den relevante myndighed, som i Danmark er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Det er vigtigt at mistede redskaber indrapporteres, eftersom indrapporteringerne kan bruges som udgangspunkt for at opfiske de mistede redskaber.

I perioden 2015 - medio marts 2017 har Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ikke modtaget anmeldelser om tabte fiskeredskaber fra danske fiskere.