Clean Up Lofoten

Clean Up Lofoten er et prosjekt som eies og driftes av Lofoten Avfallsselskap IKS, der Lofotrådet er medeiere. Det ble etablert i 2015 og har fokus på forebygging av forsøpling generelt i tillegg til bidra til rydding av marint avfall spesielt. Det var i 2011 at avfallsselskapet begynte med koordinering og tilrettelegging for at frivillige kunne rydde strender og kystlinje for marint avfall, og få levert det gratis. I gjennom ryddearbeidet ble informasjon om funn samlet inn for å tilrettelegge for kildeidentifisering. Og det er denne kildeidentifiseringen som gir næring til forebyggende aktiviteter, blant annet mot fiskeri og turisme - www.cleanuplofoten.no/map I perioden 2011 -2017 er det ryddet ca 178,5 tonn avfall fra kystlinja, gjennom prosjektets tilrettelegging.

 

For mer informasjon om tiltak og fokusområder , se www.cleanuplofoten.no og www.facebook.com/cleanuplofoten.no