Denmark Norway

Vellykket workshop for CNO

Med næsten 50 deltagere og indlæg fra hele Norden viste workshoppen at temaet «tabte fiskeredskaber» er vigtigt og engagerende. Clean Nordic Oceans (CNO) fremstår som en nordisk arena og fælles faglig platform. Opgaven nu bliver at følge op på den gode start med at udvikle CNO som et vigtigt kundskabs- og formidlingsnetværk.

Fagligt program

Spøgelsesfiskeri er en udfordring i alle lande som har kommercielt fiskeri og fritidsfiskeri, ikke bare i Norden. Der findes ingen metoder eller systemer som helt kan fjerne faren for tab af fiskeredskaber. Workshoppen var delt i tre sessioner med forskellige fagtemaer, samt en afsluttende session om CNO`s videre arbejde. Første del handlede om «Lost fishing gear and ghost fishing – how big is the problem?» og anden del om «Lost fishing gear – retrieval and methods to reduce ghost fishing». Både indlæg og diskussion viste, at der er meget forskellig forståelse af disse udfordringer blandt de nordiske lande. Flere lande mangler systemer til at registrere og identificere tab af redskaber, men det var alligevel positivt at der både foregår og søges om flere projekter for at kunne sige noget om netop omfanget av spøgelsesfiskeri i de respektive landes farvande. Samtidig er det vigtigt med fokus på metoder som undgår både tab af redskaber og spøgelsesfiskeri.    

Workshoppens tredje session handlede om «Marine waste handling and recycling». Begge hovedaktørerne for denne type affaldshåndtering bidrog med gode indlæg. Selskaberne har forskellige strategier, men udviklingsarbejde og logistik vil være centrale emner for fremtiden. Meget forskellige og til dels kostbare modtagsordninger gennem lokale affaldsmodtagere indenfor samme land fremstår som store udfordringer for øget genanvendelse.

 

CNO rammer plet

Baseret på tilbagemeldinger på arrangementet var både tidspunkt, faglig sammensætning og indhold rigtigt. Deltagerne var enige om at CNO udfylder et nordisk tomrum og har en unik mulighed for at opbygge et nordisk kundskabs- og formidlingsnetværk for at reducere faren for spøgelsesfiskeri og forurening af havet, og for at øge genanvendelse fra både kommercielt fiskeri og fritidsfiskeri.   

Præsentationerne kan ses her: Link

 

Om projektet

Clean Nordic Oceans er et samarbejdsprojekt mellem Norge (Fiskeridirektoratet), Sverige (Havs- och Vattenmyndigheten) og Danmark (DTU Institut for Akvatiske Ressourcer) som har til formål at opbygge et nordisk netværk for at dele kundskab og erfaringer om at reducere spøgelsesfiskeri og marin forurening samt øge genanvendelse fra både kommercielt fiskeri og fritidsfiskeri. Læs mere på www.cnogear.org (link)

Kom med i netværket ved at klikke på linket: Link

Følg os på Instagram og Twitter

Instagram: cleannordicoceans

Twitter: @cnogear