Denmark Norway

Vellykket workshop for CNO

Med nesten 50 deltakere og innlegg fra hele Norden viste workshopen at temaet «tapte fiskeredskaper» er viktig og engasjerende. Clean Nordic Oceans (CNO) fremstår som en nordisk arena og felles faglig plattform. Oppgaven nå, blir å ta vare på den gode starten med å utvikle CNO som et viktig kunnskaps- og formidlingsnettverk.

Faglig program

Spøkelsesfiske er en utfordring i alle land som har yrkesfiske og fritidsfiske, ikke bare i Norden. Det finnes ingen metoder eller systemer som fjerner faren for tap av fiskeredskaper. Workshopen var delt inn i tre sesjoner med ulike fagtemaer, samt en avsluttende sesjon om CNO`s videre arbeid. Første del tok for seg «Lost fishing gear and ghost fishing – how big is the problem?» og andre del gikk gjennom «Lost fishing gear – retrieval and methods to reduce ghost fishing». Både innlegg og diskusjon viste at det er svært ulike tilnærminger og forståelse av disse utfordringene blant de nordiske land. Flere land manglet systemer for å registrere og identifisere tap av redskap, men det var likevel positivt at det både pågår og søkes om flere prosjekter for å kunne si noe om nettopp omfanget av spøkelsesfisk i de respektive lands farvann. Samtidig er det viktig med fokus på metoder som unngår både tap av redskap og spøkelsesfiske.    

Den tredje sesjonen av workshopen tok for seg «Marine waste handling and recycling». Begge hovedaktørene for denne type avfallshåndtering bidro med gode innlegg. Selskapene har ulike strategier på en utfyllende måte. Utviklingsarbeid og logistikk fremkommer imidlertid som sentralt for fremtiden. Svært ulike og til dels kostbare mottaksordninger gjennom lokale avfallsmottak innenfor samme land fremstår som utfordrende for økt gjenvinning.

 

CNO treffer blink

Basert på tilbakemeldinger på arrangementet var både tidspunkt, faglig sammensetning og innhold, riktig. Deltakerne var tydelig på at CNO fyller et nordisk tomrom og har en unik mulighet til å bygge et nordisk kunnskaps- og formidlingsnettverk for å redusere faren for spøkelsesfiske, forsøpling av havet og øke gjenvinning fra både yrkesfiske og fritidsfiske   

Presentasjonene kan sees her: Link

Deltakerlisten finner du her: Link  

 

Om prosjektet

Clean Nordic Oceans er et samarbeidsprosjekt mellom Norge (Fiskeridirektoratet), Sverige (Havs- och vattenmyndigheten) og Danmark (DTU Aqua) som har som mål å bygge et helt nordisk nettverk for å dele kunnskap og erfaringer for å redusere spøkelsesfiske, marin forsøpling og øke resirkulering fra både yrkesfiske og fritidsfiske. Les mer på www.cnogear.org

Bli med i nettverket ved å klikke på linken: Link

Følg oss på Instagram og Twitter

Instagram: cleannordicoceans  

Twitter: @cnogear

Bildegalleri