Norway English

Tiltaksstatus og kunnskapsinnhenting om spøkelsesfiske, forsøpling av havet og resirkulering i de Nordiske landene.

Clean Nordic Oceans arbeider med en oversikt for nasjonale systemer og tiltak med hensyn på tap av fiskeredskap, redusere faren for ghost fishing samt gjenvinning, innen yrkes- og fritidsfiske. Oversikten er et ledd i arbeidet med å legge til rette for å dele kunnskap som kan benyttes på tvers av landegrensene i Norden.

Under Clean Nordic Oceans workshop den 16. august fremkom det tydelig og klart hvor ulik status de nordiske landene har med hensyn på systemer og tiltak. Selv om landene kan ha noe ulike behov for både systemer og tiltak, så vil en slik totaloversikt kunne være et første skritt på veien for å identifisere muligheter til å kunne benytte allerede etablerte systemer og tiltak fra «naboland» og samtidig kunne se helheten fra tap av redskap, ghost fishing til gjenvinning eller andre metoder å håndtere utrangerte fiskeredskaper. Oversikten vil videre være et godt grunnlag for å øke kommunikasjon og samarbeid mellom de nordiske landene rundt denne problemstillingen. Slik håper vi på sikt å utarbeide en miljøvennlig og bærekraftig praksis med felles utfordringer.

Danmark, Sverige og Norge har allerede fått oversikten på plass, men vi ønsker nå at den resterende delen av landene bidrar til å gjøre denne komplett for sitt land. Derfor oppfordrer vi relevante og fagkyndige personer fra gitte land til å gå inn å fylle ut skjemaet som finnes linket til hvert av de respektive landene.

Dersom noen lurer på noen så er det bare å ta kontakt.

 

Sverige:

Klikk HER for å se full oversikt.

Norge:

Klikk HER for å se full oversikt

Danmark:

Klikk HER for å se full oversikt

Island:

Informasjon ønskes.

Klikk HER for å finne skjema for utfylling.

Grønnland:

Informasjon ønskes.  

Klikk HER for å finne skjema for utfylling.

Finland:

Informasjon ønskes.  

Klikk HER for å finne skjema for utfylling.

Færøyene:

Informasjon ønskes.  

Klikk HER for å finne skjema for utfylling.

Åland:

Informasjon ønskes.  

Klikk HER for å finne skjema for utfylling.