Denmark English

Plastikhandlingsplan fra den danske regering

For at styrke genanvendelsen af plast og beskytte natur og miljø har den danske regering lanceret en plastikhandlingsplan

Den danske regering offentliggjorde den 5. december 2018 en plastikhandlingsplan med 27 initiativer, som skal mindske forbruget af plast, øge genanvendelsen og modvirke, at plast ender i naturen.

Et af initiativerne - nr. 13 - handler om spøgelsesgarn i havet:

13: Undersøgelse af spøgelsesnet i danske farvande og metoder til oprensning
Omfanget af spøgelsesnet (efterladt fiskegrej) i danske farvande kortlægges og der afprøves metoder til effektiv oprensning, samt vejledning til fiskerne om, hvordan tab af fiskeredskaber kan forebygges.

Der er endnu ikke nærmere information om, hvordan initiativet omkring spøgelsesgarn skal gennemføres.

DTU Aqua udarbejdede i 2016-17 en indledende kortlægning af spøgelsesgarn i danske farvande for den danske Miljøstyrelse. I rapporten Ghost nets—A pilot project on derelict fishing gear udpeges de steder i danske farvande, hvor der – i hvert fald teoretisk set – er størst risiko for at miste fiskeredskaber, og hvor man derfor kan forvente at finde flest spøgelsesgarn i forbindelse med en nærmere konkret kortlægning.

Hovedelementerne i den danske plastikhandlingsplan er oprettelsen af et nationalt plastikcenter, forbud mod tynde plastikposer samt bedre sortering af plastikaffald. Regeringen vil afsætte 50 millioner kr. fordelt over fire år til at gennemføre planen.

Hent den danske regerings plastikhandlingeplan ”Plastik uden spild”

Forsiden af den danske regerings plastikhandlingsplan
Forsiden af den danske regerings plastikhandlingsplan