Norway English

Opprenskingen godt i gang.

- Det årlige norske opprenskingstoktet etter tapte fiskeredskaper langs norskekysten er godt i gang og vil pågå frem mot slutten av september. Lørdag 1. september var fartøyet i Tromsø for skifte mannskap (se bilde).

Vendla

Nets in container

Første del av toktet er gjennomført på kysten av den nordøstlige delen av Nord-Norge. I dette området er det blitt fjernet teiner, garn, liner, tau og komponenter fra både trål og snurrevad (Danish seine). Toktleder Gjermund Langedal sier, - at aldri før har vi levert tilbake så mange fiskeredskaper til fiskerne som så langt i 2018. Dette er gjenbruk og god sirkuler økonomi. 

Toktet fortsetter nå videre sørover mot Bergen. På denne delen av toktet vil det bli utført gjenfinningsoperasjoner ned mot 1000 meters havdyp. Med et så stor skip har vi god plass til containere og sekker for sortering om bord. Det som ikke er tilbakelevert til fisker, vil først bli losset ved toktavslutning.

King crab in gillnet
Publisert - 5.9.2018