Opprensking av tapte fiskeredskaper langs norskekysten er i gang.

Opprenskingen startet tirsdag 22. august utenfor kysten av Finnmark, nær grensen til Russland hvor det er et aktivt fiske etter kongekrabbe. Allerede etter få dager med opprensking er tusenvis av kongekrabber sluppet løs fra mistede teiner og avlivet etter å vært fasthektet i garn, som er hentet opp av opprenskingsfartøyet.

Opprensking pågår med fartøyet M/S «Vendla» som er innleid av Fiskeridirektoratet til oppdraget. Fartøyet er utstyrt for å håndtere alle typer «fangst» av fiskeredskaper som blir sortert og levert til gjenvinning i samarbeid med Norsk Fiskeriretur AS. Fartøyet er utstyrt med all nødvendig instrumentering for å finne fiskeredskaper, samt ROV (Remotely operated vehicle). Operasjonen pågår 24 timer i døgnet over 5 uker, uavhengig av værforholdene.

Så langt har operasjonen vært konsentrert i området for fiske etter kongekrabbe. Dette avsluttes i neste uke, da vil operasjonen fortsette på nye områder og fiskefelt hvor det tas opp fiskeredskaper fra dyp helt ned til nærmere 1000 meters dyp.

Det hadde vært svært vanskelig å gjennomføre en slik opprensking uten et system som plikter fiskerne å melde fra hvor garn, liner og teiner settes samt krav til rapportering av tapte fiskeredskaper. Dette gir både nøyaktige posisjoner og hot spots for opprensking, sier toktleder Gjermund Langedal fra Fiskeridirektoratet.