Denmark English

Nyt dansk forskningscenter skal udvikle løsninger på plastikforureningen i havet

Med base på Aalborg Universitet og finansiering fra Velux Fonden samler forskningscenteret MarinePlastic danske universiteter og fagområder for at tackle et af verdens største miljøproblemer i fællesskab.

Plastik i verdenshavene er et stigende problem for både naturens og menneskers sundhed. Derfor går et hold forskere fra flere danske forskningsinstitutioner nu sammen om at udvikle viden og løsninger på plastikforureningen. Samarbejdet har base på Aalborg Universitet.

Forskningscentret, MarinePlastic, åbnede officielt 1. februar 2019 og er finansieret af Velux Fonden med 20 millioner kroner. Foruden Aalborg Universitet deltager Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet, Aarhus Universitet og Nationalmuseet. De forskellige parter har ansvar for hvert sit forskningsområde, og samarbejdet koordineres af professor Jes Vollertsen fra Aalborg Universitet, der leder forskningscentret.

"Plastforurening er et alvorligt problem, der kræver handling hurtigst muligt. Derfor er det afgørende, at vi nu forener indsatsen på tværs af fagområder og institutioner, så vi kan samle vores viden, øge vores forståelse og foreslå løsninger i fællesskab", siger centerleder Jes Vollertsen fra Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet.

Plastikforurening skal løses i fællesskab

MarinePlastic skal arbejde med plastikforurening fra flere vinkler. Blandt andet skal forskerne indsamle viden om plastikforureningens typer, årsager, omfang, spredning, nedbrydning og miljømæssige konsekvenser. Det spænder over alt fra efterladte fiskenet og affald til mikroplastik og nanoplastik i havmiljøet.

"Der er brug for ny viden, ny teknologi og ny politik, hvis vi skal komme plastikproblemet til livs, før det bliver til en miljømæssig katastrofe. Til det har vi brug for en bedre forståelse af problemet. Derfor er det ultimative mål at bringe vores viden i spil til gavn for verden ved at foreslå teknologiske og politiske løsninger", siger centerleder Jes Vollertsen fra Aalborg Universitet

Selv om MarinePlastic grundlæggende er et forskningscenter, der skal publicere videnskabelige artikler, så har projektet også et erklæret mål om at udvikle konkrete løsningsforslag og gavnlige tiltag i samarbejde med beslutningstagere.

Partnerne arbejder sammen om at nå et fælles mål

Mens Aalborg Universitet står i spidsen for forskningscentret og koordinerer samarbejdet, bidrager de forskellige universiteter og forskergrupper med forskellig ekspertise for i fælleskab at forstå og finde løsninger på det komplekse plastikproblem:

- Danmarks Tekniske Universitet undersøger i samarbejde med Roskilde Universitet effekten af lovgivning og samfundsmæssige tiltag, der kan reducere plastikforurening, og skaber ny viden om mikroplastiks skadelige effekter på miljøet.

- Aalborg Universitet udvikler analysemetoder, som alle i projektet skal bruge til at beskrive plastikforurening. Derudover skal Aalborg Universitet sammen med Aarhus Universitet udvikle nye metoder til at opdage og måle mikroplastik og nanoplastik i havet, som man ikke kan se med de eksisterende metoder.

- Aarhus Universitet står i spidsen for arbejdet med at undersøge kilder til plastikforurening, og hvordan forureningen spredes i havet.

- Nationalmuseet går i dybden med, hvordan plastik i havet bliver nedbrudt over tid fra f.eks. plastikpose til mikroplastik, og hvor partiklerne i sidste ende havner.

- Roskilde Universitet kortlægger sammen med Danmarks Tekniske Universitet, hvilken effekt plastikforureningen har på miljøet og på fødekæderne blandt havets dyr og planter og bidrager til at forstå de samfundsmæssige konsekvenser.

Velux Fonden, som har finansieret MarinePlastic, er begejstrede for, at stærke kræfter på området nu skal samarbejde om den komplekse problemstilling.

"Hvis vi skal komme plastikforurening til livs, er der brug for en koordineret indsats, der kan udnytte den samlede ekspertise bedst muligt. Derfor er vi stolte af at støtte det nye forskningscenter, som samler dygtige forskere om at udvikle ny viden og nye løsninger i fællesskab", siger Ane Hendriksen, direktør i Velux Fonden.

Fakta om MarinePlastic

  • MarinePlastic – the Danish Centre for Research in Marine Plastic Pollution – er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og Roskilde Universitet og har hovedkvarter på Aalborg Universitet i Aalborg.

  • MarinePlastic åbnede officielt den 1. februar 2019 og skal frem til 31. januar 2023 arbejde intensivt med at indsamle viden og foreslå løsninger på plastikforurening i havet.

  • MarinePlastic har et samlet budget på 26 millioner kroner, hvoraf de 20 millioner kroner er finansieret af Velux Fonden, mens resten er betalt af deltagerne i projektet. 

Kontakt

Jes Vollertsen, centerleder for MarinePlastic og professor ved Aalborg Universitet, jv@civil.aau.dk, tlf. 28 95 91 95

Hiva Ahmadi, pressekontakt på AAU, hiah@adm.aau.dk, tlf. 22 20 68 69

Kristian Syberg, lektor på Roskilde Universitet, ksyberg@ruc.dk, tlf. 46 74 37 76

Torkel Gissel Nielsen, professor på DTU Aqua, tgin@aqua.dtu.dk, tlf. 25 58 06 57

Steffen Foss Hansen, lektor på DTU Miljø, sfha@env.dtu.dk, tlf. 29 72 32 38

Jakob Strand, seniorforsker på Aarhus Universitet, jak@bios.au.dk, tlf. 87158654

Mikkel P. Tamsdorf, sektionsleder på Aarhus Universitet, mpt@bios.au.dk, tlf. 41915666

Tine Bonde Christensen, kommunikationsmedarbejder på Nationalmuseet, tbc@natmus.dk, tlf. 41 20 61 44

Mikkel Klougart, programchef i Velux Fonden, mk@veluxfoundations.dk, tlf. 23 28 36 74

Offentliggjort 6. februar 2019.