Norway English

Norske myndigheter innfører tiltak for unngå ghost fishing i hummerfiske (Ny versjon)

Fra 2018 innfører norske myndigheter krav om fluktløsning i teiner som skal benyttes til hummerfiske. Løsning vil sikre at teiner som mistes på havbunnen ikke blir evige feller for skalldyr og fisk. Krav til bruk av bomullstråd med kort nedbrytingstid sikrer individene fluktmulighet.

Ny kunnskap  

Yrkesfiske etter hummer er noe begrenset i Norge, men fritidsfiske etter hummer er svært populært. Nyere kunnskap har vist at tap av teiner er betydelig større enn hva som ble hva antatt tidligere. I tillegg viser også nyere kunnskap at mista teiner fungerer som fangstfeller i mange år. Utvikling av stadig bedre og mer solide teiner i sent nedbrytbart materiale er også en stor utfordring ved tap. Det er ingen organisert opprensking etter mista teiner, men en premieordning ved funn av teiner og lansering av en ny app (link) har bidratt til at mange tusen teiner er fjernet fra havbunnen. Alle teiner vil uansett ikke bli fjernet og da er det viktig å sikre en løsning som minimerer faren for ghost fishing. 

 

Langvarig utviklingsarbeid.

Det et er snart 3 år siden Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet begynte å se på denne problemstillingen. Løsning med bruk av nedbrytbar tråd eller andre nedbrytbare komponenter i teiner er ikke ny og benyttes i flere land. Det har imidlertid vært svært viktig å finne en løsning som reduserer ulempen i selve fiskerier, men samtidig sikrer og ivaretar hensynet til ressursene. Der har det tatt hele 2 år med utprøving av forskjellige typer innretninger og ulike typer tråd. Uttestingen viste raskt at kvaliteten og nedbrytingstiden på bomulls fra ulike deler av verden var svært ulik. Tilstrekkelig uttesting for å konkludere med hvilken type bomullstråd og riktig tykkelse har vært helt nødvendig for å sikre at et slik tiltak fungerer som tiltenkt.

Galleri

Hastverk for å rekke 2018  

Hummerfiske i 2018 åpner ikke før 1. oktober, men allikevel begynner det å bli hastverk med å få på plass kravspesifikasjoner for innmontering av hensyn til importører av teiner som nå allerede må levere inn sine bestillinger til hummersesongen i 2018. I slutten av November vil Fiskeridirektoratet ha et møte med fiskere, forskere og redskapsprodusenter med hensyn på fastsetting av kravspesifikasjon for innmontering som skal være tilpasset slik at løsningen også kan settes i de ulike typer av teiner som allerede benyttes.

Klikk HER for å se moteringsbeskrivelse. 

Frislipp av hummer fra spøkelsesteine

Copyright: Tor Oppegård