Norway English

Norges største fiskeriorganisasjon har besluttet å intensivere kampen mot forsøpling av havet.

Under Norges Fiskarlag sitt landsmøtet kom det et nytt vedtak kalt "Reint hav, vårt fortrinn og felles ansvar" som inneholder tiltak mot blant annet forsøpling av havet.

Landsmøtet i fiskarlaget
Fra landsmøte i fiskarlaget

Norges Fiskarlag er en politisk uavhengig faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner. De jobber for å samle landets fiskere i en organisasjon for å oppnå enhet og kraft i arbeidet med å fremme fiskernes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. I dag har Norges Fiskarlag omlag 4 700 medlemmer spredt over hele landet.

Det nye vedtaket som ble vedtatt under landsmøtet har en del målsetninger som skal forhindre/ redusere forsøpling av havet. Under er det nevnt noen av de mest sentrale målsetningene. 

Legge bedre til rette for opprydding og avfallshåndtering i sjøen og i strandsonen
Sikre en velfungerende avfallshåndtering i havnene
Etablere gode retur- og produsentansvarsordninger for utrangert fiskeutstyr og annet avfall
Hindre forsøpling fra fiskerinæringa i samsvar med fiskeriorganisasjonenes felles erklæring mot marint avfall. Bl.a. skal alt avfall bringes til land, det skal meldes fra om alle tapte fiskeredskaper og det skal utarbeides en «etikkplakat» som slår fast fiskernes medansvar for å holde havet rent

Ønsker du mer informasjon om Norges Fiskarlag så klikker du HER.