Norway English

Nettverksbygging godt i gang under CNO

I tillegg til å være et formidlingsnettverk, skal Clean Nordic Oceans (CNO) også være en kommunikasjonsplattform som skal stimulere til et økt nordisk samarbeid på tvers av bedrifter, bransjer og landegrenser. Dette arbeidet er nå startet ved å legge ut kontaktinformasjon fra engasjerte fagpersoner som kan bidra til å gjøre utfordringene med tap av fiskeredskap, spøkelsesfiske og avfallshåndtering mer miljøvennlig.

For å bedre kommunikasjonsplattformen og gjøre nettverket mer virtuelt har CNO laget et kart over Norden der kontaktinformasjon til ulike fagfolk fra ulike land ligger sortert etter hvilke land de tilhører. Nettverkskartet finner du HER. Her har også deltagerne i nettverket mulighet til å legge til øvrig informasjon om sin bedrift gjennom linkede artikler eller linker til egne nettsider. Dette er laget for å stimulere til kommunikasjon, samarbeid og kunnskapsdeling mellom bedrifter, bransjer og land. Nettverket har her muligheten til å bidra med «input» til formidlingsplattformen (Nettsiden) gjennom å dele resultat og kunnskap fra gjennomførte forsøk, prosesser og tiltak rundt utfordringene med tapte fiskeredskaper, spøkelsesfiske og resirkulering. Gjennom å lære eller hente kunnskap fra hverandre kan gode tiltak lettere implementeres og dette kan bidra til reduserte kostnader siden dette er testet ut. CNO vil i fortsettelsen ha fokus på hvordan vi gjennomføre en slik kunnskapsutveksling på en best mulig måte. Vi hører gjerne din mening om hvordan vi løser dette.

CNO ønsker stadig økt kompetanse i nettverket og om du føler at du kan bidra med kunnskap og ønsker å bli en del av nettverket, så er det mulig å melde seg inn HER. Vi oppfordrer også mennesker utenfor nettverket til å komme med tips om aktuelle prosjekter, arrangement, saker og lignende. Kontaktinfo finnes HER.