Denmark

Ministerium og 25 organisationer i fælles front om at bekæmpe marint affald

Sejlere, fiskere, strandgæster og andre borgere står sammen med Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark om et hav uden affald. Direktør Flemming Mieth, Rostra Kommunikation fortæller her om kampagnen "Sammen om et hav uden affald".

Hvert år driver mere end 1.000 tons affald i land på danske strande – og det er kun toppen af isbjerget, for mere end to tredjedele af affaldet ender på bunden af havet. Der er også store affaldsmængder, der ender i fiskernes net.

Heldigvis er der ved at komme bred opmærksomhed om problemet i Danmark. En undersøgelse lavet for Miljø- og Fødevareministeriet af YouGov viser, at 85 % af danskerne er bekymrede over mængden af affald i havet, og at 51 % kan få deres strandtur ødelagt af affald på stranden. Affald i havet og på stranden er derfor ikke bare et globalt problem, men også et problem, der opleves i Danmark.

affald på strand
Opsamlet affald ved den jyske vestkyst 2017. Foto: Hold Danmark Rent.

Står sammen om et hav uden affald

Nu skal bekymringen omsættes til handling. Miljø- og Fødevareministeriet gennemfører derfor i 2018 kampagnen "Sammen om et hav uden affald", der arbejder sammen med bl.a. sejlernes, lystfiskernes og erhvervsfiskernes organisationer. Strandgæster er også en målgruppe i kampagnen. Rostra Kommunikation er valgt til at hjælpe med at udarbejde og eksekvere kampagnens koncept, strategi og aktiviteter.

Budskabet i kampagnen er, at alle, der bruger havene, strandene og havnene, skal stå sammen – og arbejde sammen – om et hav uden affald. Kampagnen skal gøre borgerne klogere på de negative konsekvenser af affald i havet og de praktiske råd, man som sejler, fisker eller strandgæst kan have i baghovedet for at undgå, at ens affald ender i havet. Samtidig bliver der givet praktiske råd om oprydning og uddelt redskaber til formålet.

Følg med i kampagnen på www.mst.dk/havudenaffald

Kampagnens logo

  

Aktiviteter i kampagnen

Der gennemføres en lang række aktiviteter i kampagnen:

 • Indsamling af rapporter og viden om affald i havet.
 • Analyser af holdninger, viden og adfærd ift. affald i havet.
 • Artikler og faktaark om udfordringerne forbundet med marint affald.
 • Samarbejder med nøgleorganisationer, der i kampagnen står sammen om et hav uden affald. Samarbejdsorganisationerne omfatter Dansk Sejlunion, Hold Danmark Rent, Dansk Sportsfiskerforbund, Danske Tursejlere, Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, Dansk Turismefremme, Dansk Sportsfiskerforening og mange flere.
 • Events på havne og strande i hele landet.
 • Produktion af kampagneaffaldspose, der viser samarbejdspartnerne og kampagnens budskab.
 • Produktion af flere postkort og klistermærker som informationsmaterialer.
 • Produktion af 10 profilfilm af kampagnens samarbejdspartnere. Filmene kan ses her.
 • Kampagnefilm der præsenterer kampagnens budskab til målgrupperne. Filmen kan ses her.
 • Kampagnehjemmeside, www.mst.dk/havudenaffald.
 • Facebook-annoncering.
 • Baseret på kampagnens analyser er der med samarbejdsorganisationerne udarbejdet gode råd til fiskere om at undgå affald i havet.
 • De gode råd formidles senere i kampagnen til målgruppen som vejledningsfilm og e-learning.

Kampagnens affaldspose
Kampagnens affaldspose. Foto: Rostra Kommunikation.

Kampagnens udbredelse

Kampagnens budskab er med indsatserne blevet kommunikeret via mange kanaler til målgrupperne. Budskaber har tilmed spredt sig, så andre organisationer fx er begyndt at organisere selvstændige affaldsindsamlinger.

Nedslagspunkter i kampagnens resultater omfatter:

 • Samarbejde med 25 organisationer, der repræsenterer erhverv, frivillige, myndigheder og andre, der færdes på havet, ved strandene og på havnene. Nogle bidrager med viden til kampagnen, andre deltager i kampagnens film, samarbejder med kampagnen om events, er medafsendere på kampagnens budskaber og materialer – eller deltager på anden vis i kampagnen. 

 • Distribution af over 400.000 af kampagnens affaldsposer til flere end 10.000 af udlejningsvirksomheden Novasols sommerhuse. Sommerhusgæsterne modtages med affaldsposer og postkort, når de får udleveret nøglerne til deres sommerhus i hele sommerperioden.

 • Samarbejde med brancheorganisationen Dansk Turismefremme, hvor over 40 Visit-organisationer, campingpladser, bed&breakfasts, hoteller og andre virksomheder har bestilt kampagnens affaldspose, postkort og klistermærker til uddeling til besøgende og gæster.

 • Stor omtale af kampagnen på sociale medier, hvor flere samarbejdsorganisationer selv har taget initiativ til at skabe mere omtale af kampagnen.

 • Samarbejde med Hold Danmark Rent. Udfordringen med marint affald er stor på den danske vestkyst, hvor over 1.000 tons affald skyller op hvert år. Derfor har kampagnen i samarbejde med Hold Danmark Rent sendt 160.000 affaldsposer til kommunerne ved vestkysten. Kampagnen var også en del af den store affaldsindsamling Nordisk Strandrydder Dag.

 • Der er indtil videre afholdt 8 events, hvor kampagnen deler informationsmaterialer ud i hele landet på strande og havne og fortæller om kampagnen. Der har været stor interesse for kampagnen fra strandgæsterne. Der afholdes samlet 10 events i kampagneperioden.

 • Omtale af kampagnen i aviser, fagblade, magasiner og radio.

Fakta om marint affald

Marint affald er et globalt problem, men også en stor udfordring i Danmark.

 • Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO Danmark) anslår, at der i Vestjylland opsamles 1.000 tons marint affald årligt.

 • DTU Aqua har fundet plast i maverne på 39 % af de undersøgte torsk og 23 % af de undersøgte sild fra Nordsøen. For Østersøen er tallene 21 % og 11 %.

 • DTU Aqua har fundet plast i maverne på næsten hver tredje undersøgte sild og hvilling i Storebælt – plaststykkerne var op til en halv centimeter lange.

 • EU’s miljøagentur har rapporter om fund af marint affald i 36 % af alle havfuglearter.

 • En undersøgelse fra OSPAR har vist, at 93 % af de undersøgte havfugle af arten mallemuk, der er skyllet døde i land i Nordsøen, havde plastaffald i maven.

 • Ifølge FN's miljøprogram (UNEP) ender 70 % af affaldet i havet på havets bund, 15 % skyller op på kyster og 15 % flyder i havoverfladen.

 • Det vurderes, at cirka 90 % af affaldet i havoverfladen, består af plast (Kilde: UNEP).

 • På globalt plan vurderes det, at der er ca. 640.000 tons mistet fiskeudstyr i havet – heriblandt såkaldte "spøgelsesnet", der i nogle tilfælde kan fortsætte med at fange fisk og andre havdyr i årtier (Kilde: EU's miljøagentur, EEA).

Artiklen er skrevet af direktør Flemming Mieth, Rostra Kommunikation.

Offentliggjort 30. august 2018.