Konferens i Kolobrzeg om spökfiske

EU-projektet Marelitt Baltic bjöd in till konferens för att utbyta erfarenheter och kunskap om problemet med förlorade fiskeredskap i Östersjön. Under konferensen presenterades insatser som gjorts i Östersjön och hur förlorade garn och trålar bäst kan bärgas.

WWF Polen och Marelitt Baltic bjöd in representanter från olika organisationer som engagerar sig i frågan om förlorade fiskeredskap och spökfiske till en konferens i Kolobrzeg, Polen. Marelitt är ett interregionalt projekt med syfte att kartlägga omfattningen av förlorade redskap, hur redskapen bäst kan bärgas ur havet, anläggning av återvinningsstationer i hamnar och vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas.

Marelitt Baltic har med hjälp av fiskare tagit reda på så kallade hot spots där det är störst chans att hitta förlorade redskap. Under 2017 har 16 km fiskenät bärgats i svenska vatten, men det är ändå en bråkdel av vad som finns kvar. Nästa år kommer projektet att rikta in sig på vrakstädning, det vill säga att rensa bort nät från gamla vrak på havsbotten.

Marelitt Baltic vill använda sig av säkra, kostnadseffektiva och miljövänliga metoder för att bärga förlorade redskap. I dagsläget använder de sig av verktyget ”rock hopper” för att hitta trålar och nät som förlorats i Östersjön. Det är ett lätt redskap som är skonsamt mot mjuka bottnar där viktiga biotoper som exempelvis ålgräsängar kan växa.

rockhopper foto wwf polandRock hopper. Foto: WWF Polen

Polska fiskare och tillverkare av fiskeredskap fanns med på konferensen och kunde ge en inblick i de praktiska problem som finns vid tillverkning, bärgning och återvinning av fiskeredskap.

Besök hos tillverkare av fiskenät. Foto: Lisa Bredahl Nerdal

Bland svenska representanter var bland andra SLU Aqua där och visade upp prototyper av nya fiskeredskap och förslag på hur existerande fiskeredskap kan identitetsmärkas. 

Marelitt Baltic drivs av Simrishamns kommun med hjälp från samarbetspartners i Finland, Estland, Polen, Tyskland och Sverige. Havs- och vattenmyndigheten i Sverige ger anslag till projektet.