Norway English

Hold Norge rent – konferanse

Årets Hold Norge Rent konferanse hadde en Nordisk profil med Norske, Nordiske og Internasjonale innledere. Det var bred enighet om at regionalt samarbeid og tiltak er helt avgjørende for å møte en stadig økende global utfordring med forsøpling av havet. Nye undersøkelser viser at fiskeredskaper eller komponenter fra disse utgjør en høy andel.

Kronprinsen
Hans kongelige høyhet kronprins Håkon
'

'

I Norge er det mange lokale ildsjeler som frivillig rydder strender for søppel og de siste årene har interessen for dette økt betraktelig. Denne interessen har også vekket næringsaktører som bidrar i økende grad. Sverige har imidlertid en betydelig større innsats for frivillig rydding av strender. Også på dette området er det nå godt på vei med nordisk strandryddeinitiativ, gjennom en felles strandryddedag som gjennomføres den 5. mai. Slike initiativ har som hovedmål å forebygge forsøpling gjennom økt kunnskap og øke vanlige menneskers miljøbevissthet for havet.

 

Årets konferanse ble åpnet av Hans kongelige høyhet kronprins Håkon, etterfulgt av blant annet Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Gjermund Langedal fra Clean Nordisk Ocean bidro også innlegg om hvilken rolle CNO kan spille på en arena for med behov for økende regionalt nordisk samarbeid.

 

Ola Elvestuen
Ola Elvestuen
'
'

Karin Gaardsted, som representerer Socialdemokraterne i det Danske folketinget og har en aktiv rolle i Nordiske råd, trakk fram utfordringene som har oppstår når Kina har stengt sine grenser for import av plast til videreforedling fra nyttår og forklarte viktigheten av et felles nordisk initiativ for å håndtere plastavfall. Hun tok til orde for ett felles nordiske initiativet for å håndtere denne type avfall, fremfor å sende plastavfallet verden rundt.

 

Karin Gaardsted
Karin Gaardsted
'
'

Essensen i seansen var at et nordisk og internasjonalt samarbeid kreves for å møtet det stadig økende problemet. Fiskerinæringen står for en betydelig del av avfallet som skyller opp i strandsonene, selv om slett ikke alt dumpet. Havstrømmene gjør utfordringene med spredning avfallet større og til ikke minst til en «grenseløs» utfordring. På tross av dette vil det være både lokale, nasjonale og regionale tiltak som bidra til en global forbedring. En av flere arenaer i så hensende vil være Clean Nordic Oceans.