Norway English

Gründere utviklet nytt system for å redusere spøkelsesfiske ved bruk av teine

På en årlig basis antas det at store mengder teiner går tapt. Disse teinene kan fiske i årevis på havbunnen etter at de har gått tapt. Dette problemet har ResqUnit As jobbet med og har kommet opp med en løsning som kan bidra til å redusere antall spøkelsesteiner.

I en fersk markedsundersøkelse, gjennomført i forbindelse med den planlagte lanseringen av det nye produktet ResqUnit for å hindre tap av teiner, svarte 75 % av hummerfiskerne at de har mistet 1 – 5 teiner hvert eneste år. Krabbe- kreps og leppefiskere, som også fisker med teiner, er ikke tatt med og således vi tap fra disse fiskeriene komme i tillegg.

Spøkelseteiner er et alvorlig globalt miljøproblem. Dykkerklubber her til lands gjør en formidabel innsats i å rydde opp, men de evner ikke å holde tritt med de enorme mengdene som mistes. Problemet blir derfor større for hvert år. Mistede teiner blir liggende å fiske som evige drapsmaskiner. Fangede dyr sulter ihjel og blir etterhvert agn for nye dyr som går samme skjebne i møte. Det finnes ingen klare kalkyler på hvor stor betydning dette har for bestandene eller for fiskeriet, men det rår liten tvil om at kostnadene er store.

 

Ute av syn, ute av sinn. Forsøpling på havbunnen ser vi ikke, men det betyr ikke at det ikke angår oss. Dette går kraftig ut over bestanden, fangede dyr lider og mye god mat går til spille. På sikt vil disse teinene også begynne å avgi mikroplast partikler. Disse finner veien inn i næringskjeden og forsøpler sjømaten vår.

 

Den kjente dykkeren og undervannsfotografen Rudolf Svensen ser regelmessig omfanget av problemet. «Jeg har sett fisk som har stått og stanget i nettveggen så lenge at hele snuten er slitt vekk. Levende hummer har nesten gått i oppløsning når jeg har tatt i dem for å slippe dem ut. De har da sultet så lenge at de henter næring fra skallet», sier Svensen.

 

Svensen har vært med og filmet prototype testingen for ResqUnit AS i mars, og han har dette å si om det han ser: «Dette ser veldig bra ut. Ikke bare vil en kunne finne tapte teiner, men en vil også kunne se når teiner ikke blir røktet etter forskriftene».

 

Resqunit-Bilde
ResqUnit plassert på en teine

ResqUnit AS i Sandnes har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet en enkel og rimelig enhet som vil bidra til drastisk å redusere antallet teiner som mistes. «Vårt inntrykk, etter å ha snakket med aktører i bransjen, er at både hobby- og yrkesfiskere bærer på et tungt ansvar overfor situasjonen», sier daglig leder i ResqUnit AS, Helge Trettø Olsen. «Selv om prisen på produktet er lav, er vi likevel overrasket over hvor mange som har vist betalingsvilje for en slik innretning. Vi synes det er fantastisk at så mange ønsker dette produktet på markedet, men vi tror og håper også at dette etterhvert blir en fast del av en lovlig teine».

Se illustrasjon her:  https://www.youtube.com/embed/watch?v=rd33hDsa5Ps