Denmark English

Gamle trawl skal blive til ny plastemballage

Schoeller Plast A/S har indgået nyt stort miljøsamarbejde med Plastix, Arla, Provice og Plastic Change. Målet er at udvikle og teste nye plastemballager i 100 % genbrugsplast

Schoeller Plast A/S er gået sammen med en række andre store virksomheder og interesseorganisationer om et nyt stort miljøprojekt. Målet er at udvikle og teste nye plastemballager i 100 % genbrugsplast, der opfylder krav til sporbarhed, renhed og konkurrencedygtig produktion.

Projektet støttes af MUDP (det danske Miljø- og Fødevareministeriums Miljøtekniske Udviklings- og Demonstrationsprogram). 

Projektet er specielt spændende, da den nye plastemballage skal udvikles af gamle fisketrawl og reb, der er blevet slidt op på fiskekutterne. Derfor er projektet passende blevet døbt ”Oceanbox – trawl til kasse”. I løbet af projektet, som varer 12 måneder, vil der blive gennemført en lang række tekniske analyser samt produktionsanalyser, der skal afdække, hvor stor en genanvendelsesgrad der kan opnås af de gamle fisketrawl og reb. 

Projektet er startet på baggrund af, at alle parterne i projektet til daglig oplever en stigende efterspørgsel på cirkulære plastemballageløsninger fremstillet af 100 % genbrugsplast. Schoeller Plast har tidligere deltaget i lignende udviklingssamarbejder, hvor virksomheden har høstet gode erfaringer med indsamling og genanvendelse af plast fra forbrugerne. Samtidig arbejder Schoeller Plast til daglig med cirkulære emballageløsninger og kan derfor bidrage med viden om genanvendelig emballage og produktions-know-how til projektet.

Foto fra Scholler Plast A/S

Jan Bybjerg Pedersen, direktør for salg og udvikling, er rigtig glad for at Schoeller Plast er med i projektet:

”Vi er specielt glade for dette samarbejde, fordi vi er sammen med så seriøse partnere, der dækker hele forsyningskæden, og hvor alle ser unikke muligheder for, at vi sammen kan tage ansvar for at udnytte vores ressourcer på en ny og bedre måde".

Videre siger Jan Bybjerg Pedersen:

”Det er fantastisk, at vi samtidigt har en NGO som Plastic Change med på holdet, fordi de er med til at sætte den offentlige dagsorden og synliggøre de miljøudfordringer, som de massive mængder af affald kan give naturen, hvilket er med til at sætte yderligere fokus på vores fælles projekt”.

De første produktionstest ser lovende ud, men der skal naturligvis testes yderligere.

Skrevet af MerkurNord, marketingbureau for Scholler Plast A/S

Offentliggjort 20. februar 2019