Denmark

Danmark undersøger polystyren-forurening i havet

Den danske regering har igangsat et projekt, der skal undersøge, hvor meget ekspanderet polystyren (EPS) der ender i naturen, og hvordan det kan undgås.

Den danske miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og fiskeriminister Karen Ellemann sætter nu gang i et projekt, der blandt andet skal opgøre, hvor meget ekspanderet polystyren (på dansk: flamingo; på norsk: isopor; på svensk: cellplast/frigolit), der findes i kyst- og havmiljøet i hele Østersøområdet, og hvor det stammer fra. Det vil ske baseret på data, som de enkelte lande selv har indsamlet. Samtidig skal myndigheder og brancheorganisationer i flere af Østersølandene interviewes.

Projektet er en del af indsatsprogrammet under Danmarks Havstrategi I. Projektet vil også bidrage til at udvikle og implementere HELCOM-handlingsplanen for marint affald, hvor Danmark har påtaget sig rollen som ”lead country”.

Ekspanderet polystyren har gode varme-, lyd- og stødabsorberende egenskaber og bruges til mange formål i for eksempel i byggeriet, som emballage og som flåd på bøjer i fiskeriet.

Den rådgivende ingeniørvirksomhed COWI er leverandør på projektet, som løber indtil marts 2019. Projektet finansieres af en bevilling på 1 mio. kroner fra det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram.

Læs mere på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

 

Fakta om ekspanderet polystyren

  • Ekspanderet polystyren (EPS) består af 2 pct. polystyren-plast og 98 pct. luft.
  • Fra det nationale overvågningsprogram i Danmark ved man, at der skyller EPS i land på alle de strande, der overvåges. EPS bidrager derfor til plastforurening i havmiljøet.
  • I 1995 startede Plastindustriens EPS-Sektion en genanvendelsesordning for kasserede EPS-emballager. Ordningen finansieres af de danske virksomheder, der er medlemmer af EPS-Sektionen. Derudover er EPS-branchen aktiv i flere andre grønne projekter som fx et stort genanvendelsesanlæg i Holland samt en returordning for fiskekasser.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, Danmark.