Nordiske språk

Artikler på Nordiske språk

Plastikhandlingsplan fra den danske regering

For at styrke genanvendelsen af plast og beskytte natur og miljø har den danske regering lanceret en plastikhandlingsplan

Affald i Nordsøen skal kortlægges

Hvor meget affald flyder rundt i vandsøjlen i Nordsøen? Hvordan er det fordelt, og hvilke typer er det? Det kortlægges i nyt forskningsprojekt.

Dansk fiskeri og marint affald

Clean Nordic Ocens har bedt Danmark Fiskerforening PO om at fortælle, hvordan dansk fiskeri bidrager til at løse udfordringen med marint affald. Journalist Claus Kirkegaard, Danmarks Fiskeriforening PO har taget udfordringen op og skrevet dette indlæg.

Opprenskingen godt i gang.

- Det årlige norske opprenskingstoktet etter tapte fiskeredskaper langs norskekysten er godt i gang og vil pågå frem mot slutten av september. Lørdag 1. september var fartøyet i Tromsø for skifte mannskap (se bilde).

Ministerium og 25 organisationer i fælles front om at bekæmpe marint affald

Sejlere, fiskere, strandgæster og andre borgere står sammen med Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark om et hav uden affald. Direktør Flemming Mieth, Rostra Kommunikation fortæller her om kampagnen "Sammen om et hav uden affald".

Clean Nordic Oceans medvirker i radioprogram om spøgelsesnet

Danmarks Radio satte fokus på spøgelsesgarn i et radioprogram den 16. august 2018. To deltagere i Clean Nordic Oceans-projektet deltog i programmet som eksperter.

Danmark undersøger polystyren-forurening i havet

Den danske regering har igangsat et projekt, der skal undersøge, hvor meget ekspanderet polystyren (EPS) der ender i naturen, og hvordan det kan undgås.

Gründere utviklet nytt system for å redusere spøkelsesfiske ved bruk av teine

På en årlig basis antas det at store mengder teiner går tapt. Disse teinene kan fiske i årevis på havbunnen etter at de har gått tapt. Dette problemet har ResqUnit As jobbet med og har kommet opp med en løsning som kan bidra til å redusere antall spøkelsesteiner.

Artikkelserie - status Norge

I Norge har Fiskeridirektoratet siden 80- tallet gjennomført årlige målrettede oppryddingstokter i Atlanterhavet og Barentshavet for å fiske opp tapt fiskeredskap. Toktene er basert på omfattende kartlegginger. Siden 1983 har Fiskeridirektoratet tatt opp hele 572 km garn. Videre har man i Norge ryddet opp etter forlatte anlegg for skjelloppdrett. De siste to årene er det dessuten gjennomført et pilotprosjekt for «Fishing for litter» der fiskeredskap står for en betydelig del av avfallet fiskerne selv fisker opp under sine tokter. Til slutt, gjennom årlige strandryddinger, har flere tusen nordmenn samlet opp store mengder redskap og tau langs hele norskekysten. Vår egen og utenlandske fiskeres redskap utgjør en betydelig del av det norske strandsøppelet. Vi rydder og rydder, men nå skal det også jobbes mer forebyggende, det viktigste skal bli å unngå forsøpling. Ryddingen må likevel fortsette for å minimere miljøkonsekvensene av tapt redskap og annet plastavfall som fortsatt vil forekomme i det marine miljø.

Hold Norge rent – konferanse

Årets Hold Norge Rent konferanse hadde en Nordisk profil med Norske, Nordiske og Internasjonale innledere. Det var bred enighet om at regionalt samarbeid og tiltak er helt avgjørende for å møte en stadig økende global utfordring med forsøpling av havet. Nye undersøkelser viser at fiskeredskaper eller komponenter fra disse utgjør en høy andel.