Nordiske språk

Artikler på Nordiske språk

Norske myndigheter innfører tiltak for unngå ghost fishing i hummerfiske (Ny versjon)

Fra 2018 innfører norske myndigheter krav om fluktløsning i teiner som skal benyttes til hummerfiske. Løsning vil sikre at teiner som mistes på havbunnen ikke blir evige feller for skalldyr og fisk. Krav til bruk av bomullstråd med kort nedbrytingstid sikrer individene fluktmulighet.

Første skridt i kortlægning af spøgelsesgarn i danske farvande

Ny rapport udpeger områder i danske farvande, hvor der er størst sandsynlighed for at finde spøgelsesgarn, og kommer med anbefalinger til aktiviteter mod spøgelsesgarn i Danmark

Nytt Arktisk prosjekt mot marine forsøpling

Marin plastforurensning er et økende globalt problem som påvirker livet i kyst- og havområder. Dette påvirker også vårt samfunn og de verdiene vi drar nytte av fra disse miljøene. Arktis er regnet som relativt uberørt, men dagens nivå av plastforurensning i regionen er høyere enn miljømålene. Samtidig forventer vi økt kommersiell virksomhet i området ettersom global oppvarming og issmelting vil gjøre deler av Arktis mer tilgjengelig. Svalbard- og Barentshavområdet bidrar til vår velferd på mange måter: blant annet er det et viktig område for fiskeri, forskning, turisme og naturopplevelser. For å sikre bærekraftig utvikling av regionen trenger vi effektive forvaltningsverktøy for å redusere mengden plast i miljøet.

Konferens i Kolobrzeg om spökfiske

EU-projektet Marelitt Baltic bjöd in till konferens för att utbyta erfarenheter och kunskap om problemet med förlorade fiskeredskap i Östersjön. Under konferensen presenterades insatser som gjorts i Östersjön och hur förlorade garn och trålar bäst kan bärgas.

Nettverksbygging godt i gang under CNO

I tillegg til å være et formidlingsnettverk, skal Clean Nordic Oceans (CNO) også være en kommunikasjonsplattform som skal stimulere til et økt nordisk samarbeid på tvers av bedrifter, bransjer og landegrenser. Dette arbeidet er nå startet ved å legge ut kontaktinformasjon fra engasjerte fagpersoner som kan bidra til å gjøre utfordringene med tap av fiskeredskap, spøkelsesfiske og avfallshåndtering mer miljøvennlig.

Vellykket opprensking etter tapte fiskeredskaper langs norskekysten.

Det utføres ett årlige opprensingstokt etter tapte fiskeredskaper langs norskekysten og årets tokt ble avsluttet i slutten av September etter ca. 5 ukers toktperiode. Toktet dekket strekningen fra Varangerfjorden til Ålesund. Under toktet er det hovedfokus å få opp garn, men i år var det økt fokus på opprensking av kongekrabbeteiner. Det tas også opp betydelige mengder av andre redskaper. Slike tokt har vært utført av Fiskeridirektoratet siden 1980.

Vellykket workshop for CNO

Med nesten 50 deltakere og innlegg fra hele Norden viste workshopen at temaet «tapte fiskeredskaper» er viktig og engasjerende. Clean Nordic Oceans (CNO) fremstår som en nordisk arena og felles faglig plattform. Oppgaven nå, blir å ta vare på den gode starten med å utvikle CNO som et viktig kunnskaps- og formidlingsnettverk.

Tiltaksstatus og kunnskapsinnhenting om spøkelsesfiske, forsøpling av havet og resirkulering i de Nordiske landene.

Clean Nordic Oceans arbeider med en oversikt for nasjonale systemer og tiltak med hensyn på tap av fiskeredskap, redusere faren for ghost fishing samt gjenvinning, innen yrkes- og fritidsfiske. Oversikten er et ledd i arbeidet med å legge til rette for å dele kunnskap som kan benyttes på tvers av landegrensene i Norden.

Nyheter om lanseringen av Clean Nordic Oceans i svenska medier

När Clean Nordic Oceans hemsida och övriga digitala kanaler presenterats var det flera svenska medier som uppmärksammade det nordiska samarbetet.

Opprensking av tapte fiskeredskaper langs norskekysten er i gang.

Opprenskingen startet tirsdag 22. august utenfor kysten av Finnmark, nær grensen til Russland hvor det er et aktivt fiske etter kongekrabbe. Allerede etter få dager med opprensking er tusenvis av kongekrabber sluppet løs fra mistede teiner og avlivet etter å vært fasthektet i garn, som er hentet opp av opprenskingsfartøyet.