Denmark Norway English Sweden

Tiltag

Der er ikke nogen organiseret oprensning af mistede fiskeredskaber i Danmark. Fiskere, der får mistede fiskeredskaber med op under fiskeri, tager dem så vidt muligt med i land til bortskaffelse. I fiskerihavnene kan både spøgelsesgarn og udtjente fiskeredskaber afleveres til bortskaffelse eller genanvendelse uden udgift for fiskeren.